Otevření nové obrovské budovy Scientologické církve v Italském Miláně

Osm tisíc Scientologů a hostů, které si pozvala Scientologická církev se společně shromáždilo, aby se zůčastnili slavnostního otevření nové ideální budovy Scientologické církve v Italském Miláně. Nově do provozu uvedená budova je největší budovou na světě, ve které jsou dodávány služby Scientologie a Dianetiky. Plocha nové budovy Scientologické církve v moderní čtvrti v Italském Miláně zabírá spolu s dalšími menšími budovami plochu celého městského bloku. Užitná plocha nové budovy Scientologické církve, která stojí na třídě Fulvio Testi ve čtvrti Bicocca je nedaleko Severního parku je více než 10.000 metrů čtverečních.

Nová budova Ideální organizace Scientologické církve Milan Itálie

Nová budova Ideální organizace Scientologické církve Milan Itálie
Na shromáždění farníků scientologické církve bylo akci samo o sobě zcela přelomové. Několik odhodlaných náboženských vůdců promluvilo o snažení jehož cílem je vytvořit lepší svět. Na pódium předstoupil, přednesl s se shromážděnými sdílel pan Gianfranco Tucci, radní města Milan; pan Marcello Arena, ředitel pro sportovní aktivity Milanské Městské policie; pan Carlo Proserpio, předseda Rady obchodních sdružení-Severního Milána; pan Gelek Yakar, předseda Centra Mandala pro uchování kultury Tibetu; a pan Fabio Bergomi, z výkonné rady pro dobrovolníky pro Metropolitního města Milána.

Pan Tucci přivítala církev v nové čtvrtí: „Mít Scientologickou církev těchto velkolepých rozměrů v našem okrese ovlivní nejen mnoho našich sociálních a kulturních oblastí a činností, ale slouží jako duchovní referenční bod a místo pro setkání všech, kteří chtějí lepší kvalitu života pro lidi, kteří našem okrese žijí. A za to, máte mé trvalou podporu a díky. “

Scientologická akademie v nové budově Scientologické církve Milan Itálie

Scientologická akademie v nové budově Scientologické církve Milan Itálie

Pan Arena mluvil o jeho spolupráci s církví v rozšiřování zásadní protidrogové výchovy ve městě: “ Kampaň vaší církve Pravda o drogách, mě vedla k velmi vysokému mínění o scientolozích. To, co děláte, je pozoruhodné. A spojení mezi institucionálními organizacemi a dobrovolnickými organizacemi je to, co přinese skutečné zlepšení společnosti. V tomto duchu, bych velmi rád, abychom mohli používat váš velký sál pro mé budoucí místní kongresy policejních sborů a další události. Doufám, že vám to nebude vadit, když jsme u vás budeme pořád! “

 

Další kdo vystoupil na podiu byl pan Yakar, který vyzdvihli učinek díla zakladatele Scientologie L. Ron Hubbard pro vytvoření klimatu tolerance a vzájemné úcty na celém světě: „Práce pana  Hubbarda byly zachovány, a přečteny a vyslechnuty miliony lidí po celé planetě. Musíme mu poděkovat za to, co udělal, a ze jeho moudrost. Jeho slova zanechal otisk na duši tolika lidí. Z mě, mu mohu pouze poděkovat za inspirující scientologii, která je tak jiskřivým mezinárodním hnutím, které přináší respekt každé živé bytosti, a to nejen po celé Itálii, ale po celém světě. “

Zařízení nabízí velkolepou a plnohodnotnou restauraci a kavárnu. Milanská církevní organizace je největší Ideální Organizace která pořádá nedělní bohoslužby a svatby, stejně jako řadu dalších akcí a služeb v rámci celého Scientologického Společenství které jsou přístupné pro členy všech dalších náboženských vyznání.

 

Kavárna a restaurace Milanské Scientologické církevní organizace

Kavárna a restaurace Milanské Scientologické církevní organizace

V nové budově v Italském miláně je informační centrum pro veřejnost kde je možné si prohlédnout více než 500 filmů, které představují vědění a praktické použití scientologického náboženství  v životě a odkaz zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda. Informační centrum rovněž nabízí podrobný přehled z mnoha Scientologickou církví sponzorovaných humanitárních programů. Mezi ně patří na vzdělávací iniciativa probíhající po celém světě zacílená na oblast lidských práv; dalekosáhlá protidrogová výchova, programy prevence a rehabilitace z drogové závislosti; globální síť center gramotnosti a vzdělávání; a program Scientologických Dobrovolných duchovních, kteří nyní představují největší světovou nezávislou pomocnou sílu.

 

Ideální Organizace Scientologické církve v Miláně dále obsahuje několik konferenční místností a učeben, kromě celého patra v nové budově které je zcela výhradně věnované dodávání Scientologického auditingu (duchovní poradenství).

Adresa nové ideální Scientologické organizace v italském Miláně:
Viale Fulvio Testi 327
20162 Milano
Italia

Scientologie je překvapivě zajímavá. zejména díky tomu studuje Scientologii a Scientologické kurzy řada lidí z jiných náboženství i naprostí ateisté. Je to proto, že Scientologie je velice tolerantní a nemá nic společného s vírou. Tím se naprosto liší od jiných náboženství. Scientolgie není založena na víře, ale podobně jako náboženství Asie na snaze o porozumění a chápání. Dnes je ve více než 160 zemích, v řadě zemí je vládou uznaná a námitky jsou jen ve dvou státech Evropy. Kritika a označení za sektu přichází často od příslušníků jiných církví vydávajících se za odborníky. Doporučuji stránky  www.scientologie-info.cz

a video kanál http://www.scientology.org v 15 jazycích. Zajímavé je, že právě znalost Scientologie umožňuje člověku – mimo jiné – rozpoznat zdroje manipulace a být tak vůči nim částečně nebo plně imunní. Tato schopnost může někomu vadit, co si myslet o lidech, kterým vadí lidé imunní vůči manipulaci a učení, které takové lidí produkuje? Scientologie učí dívat se na věci přímo a formovat si svůj vlastní názor, proto v Scientologii není člověk nucen věřit ničemu, co nechce přijmout.

Comments are closed.