Co je pojištění

Pojištění chápeme jako vztah mezi dvěma stranami, kde jednu stranu tvoří pojistitel, který je po uzavření smlouvy s druhou stranou (pojištěnec) smluvně povinen odškodnit pojištěného v případě, kdy nastane událost, na kterou se pojištění vztahuje. Vy, jako pojištěná osoba, jste povinen platit pojistné, které vyplývá ze smlouvy.

Co je pojištění

Co je pojištění

Je mnoho lidí, kteří nevěří pojištění, protože si myslí, že jim i tak nedokáže nahradit způsobenou ztrátu. Samozřejmě, že žádné peníze Vám nedokážou nahradit ztrátu blízké osoby. Pojištění je určeno spíše na to, aby bylo zabráněno rizikům, které na Vás každodenně číhají. V případě nečekané události, na kterou jste pojištěni (například živelné pohromy), Vám mohou peníze, které získáte z pojištění výrazně pomoci postavit se na vlastní nohy.

Historie

Pojištění určitě není novým oborem, jeho historie sahá až do starověkého Egypta, kde se takto chránili proti různým katastrofám. Pojištění se také objevovalo i ve středověku, ale tam se zpočátku jednalo víceméně na dohodě lidí a jejich solidaritě. Velkým přínosem bylo pojištění pro obchodní lodě ve středověku, protože každá desátá obchodní loď nedorazila do svého cíle, kvůli útokům pirátů nebo bouřím. Pro mnohé obchodníky by se jednalo o konec jejich činnosti. Jelikož se však námořníci dohodli, že každý rok vloží do kasy desetinu ceny nové lodě, nikomu nehrozil konec, protože s těchto peněz si mohli vykrýt ztráty, které plynuly ze ztracené lodi.

Kde se pojistit?

Pojištění můžete uzavřít přímo na pobočce z některých pojišťoven nebo bank. Pokud však upřednostňujete pohodlí a nechce se Vám chodit do poboček, můžete se pojistit on-line. Pojištění on-line však můžete využít pouze na určité druhy pojištění, a to takové, kde stačí vyplnění jednoduchých údajů.

Další možností, kdo Vás může pojistit, je pojišťovací zprostředkovatel. Ten může poskytovat pojištění na Slovensku za podmínek stanovených Slovenským zákonem č.340 / 2005 Sb.